Formularz
Wyrażam zgodę na:

  1. Uczestnictwo w badaniach losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia oraz spraw związanych z przebiegiem
    studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

  2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez UWM wyłącznie w celach
    badawczych (art. 23 ust 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych -
    Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Nie wyrażam zgody na udział w badaniach losów absolwentów